Over ons

Historie

De eerste inschrijving in het handelsregister van Van Es dateert al uit 1880. Sinds die tijd (en misschien al eerder) houdt Van Es Verpakking zich bezig met de fabricage van verpakkingen ten behoeve van de rijke oestercultuur in Yerseke.

Tot het midden van de jaren ’70 van de vorige eeuw was het een echte kuiperij waar de vaten met de hand gemaakt werden. Met het kleiner worden van de verpakkingseenheden in deze periode werd er geleidelijk overgestapt op fabrieksmatig geproduceerde spanen manden, die tot op heden nog steeds geïmporteerd worden uit Frankrijk.

historie01

Vanuit ecologisch oogpunt is hout een verpakkingsmateriaal voor de toekomst. Het gebruik ervan, als het streng gecontroleerd en goed beheerd wordt, helpt het milieu te beschermen. Als belangrijkste elementen van het eco-systeem en vitale bondgenoten in de strijd tegen broeikasgassen (als een natuurlijke regulator van kooldioxide) bieden bomen en het bos onbetwistbare kwaliteiten.

Het milieu is voor ons belangrijk. Bij het gehele productieproces wordt er gebruik gemaakt van groene stroom en we streven naar de meest duurzame logistiek.  De mandjes zijn goed recyclebaar.